Torsdag 14.3; utsatte

Torsdag er det utsatte partier i KM.

Folk som ikke har utsatte kan møte opp og trene, arrangere turnering.

VELKOMMEN! hilsen styret