GENERALFORSAMLING 9/11 KL 18:30

Styret minner om:

Generalforsamling / Årsmøte 2022 Gjelder perioden Høst 2021-Høst 2022

Onsdag 9/11-22 kl. 18.30 på Lambertseter gård

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Referat fra generalforsamlingen  2021
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Kontingent
  8. Innkommende forslag
  9. Valg

Møtet avslutter kvelden. Julebord arrangeres 22/12.

Styret Nordstrand sjakklubb