MEDLEMSTALL I NORGES SJAKKFORBUND

Norges Sjakkforbund satte en solid ny medlemsrekort i 2019, med 5.314 medlemmer. I 2018 hadde NSF 3.903 medlemmer, så veksten i 2019 fra året før var på 36%.

Veksten skyldes i hovedsak den nye klubben Offerspill som hadde 1.135 medlemmer per 31.12.19, og var med det den klart største NSF-klubben. Her har Magnus Carlsen spandert medlemsavgiften til forbundet på sine medlemmer. OSS 201 medlemmer, og Stjernen 195, Bergens 156, Nordstrand 126 og Stavanger 123 medlemmer. Dermed 6 klubber med mer enn 100 medlemmer. Bærum og Hell har størst vekst av eksisterende klubber.

Ellers er det flere klubber som har gått inn, eller ikke har aktive medlemmer.

USF har også sterk medlemsvekst – her er NSKU største klubb med 443 medlemmer.