GENERALFORSAMLING – SOMMERFEST 2019

Generalforsamling 2019

Det innkalles herved til:

Ordinær generalforsamling

Torsdag 6. juni kl 18:30, Lambertseter gård

Saksliste:

1. Konstituering

2. Godkjenning av dagsorden

3. Referat fra generalforsamlingen 2018

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Kontingent

8. Innkommende forslag

9.valg

Forslag til generalforsamling må være hos styret senest 28/5.

Sommerfest

Styret har også gleden av å invitere alle medlemmer til sommerfest 6.juni som starter umiddelbart etter generalforsamlingen. Påmelding i klubben eller til styret innen 4.juni. Pris kr. 300,- , påmeldingsmail til: j.dyr@online.no.