MEDLEMSTALL I NORDSTRAND SJAKKLUBB

Klubben har oppdatert sitt medlemsregister mot Norges Sjakkforbund. I forhold til i fjor er det en nedgang i medlemsmassen fra 134 til 120 medlemmer. Hovedårsaken til dette er at en del kursdeltagere ikke fortsetter som medlemmer etter 1. års medlemskap, samt noe avgang til andre klubber pga flytting. Forbundet kommer med tall for alle klubbene medio mars.