GENERALFORSAMLING 2024

Det innkalles herved til:

Ordinær generalforsamling 2024:

Torsdag 6/6-24 kl. 18.30 på Lambertseter gård

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Referat fra generalforsamlingen  2023
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Kontingent
  8. Innkomne forslag
  9. Valg

Forslag til generalforsamling må være hos styret senest 27/5 2024.

Sommerfest arrangeres etter møtet. Påmelding til formannen.      Inngang kr 250

Styret Nordstrand sjakklubb