Kontigent sesong høst 2023 vår 2024

Vi minner om kontigent for sesongen – høst 2023/vår 2024.
For å lette kasserers arbeid ber anmoder vi våre medlemmer om å betale over nettbank, konto 5001.68.83317 . Husk å merke innbetaling med ditt navn. Betaling kan eventuelt gjøres via VIPPS 20199.
Medlemsavgift betales innen 1.september. Medlemsavgift betales samlet for en sesong , som er høst/vår termin.
Medlemsavgift er kr 900,- for hovedmedlemskap, 300,- for bi-medlem. De som er medlem av NSKU og voksenklubben betaler kun kontigent til NSKU.
Startavgift høsttureringen er kr 200,-