Årsmøte

Årsmøte for perioden 2019-2021 kan nå endelig gjennomføres.

HER ER INNKALLINGEN:

Generalforsamling 2021

Gjelder perioden Høst 2019-Vår 2021

Det innkalles herved til:

Ordinær generalforsamling

Onsdag 9/3-22 kl. 18.30 på Lambertseter gård

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Referat fra generalforsamlingen  2019
  4. Årsberetning
  5. Regnskap for 19-20 og 20-21
  6. Budsjett
  7. Kontingent
  8. Innkommende forslag
  9. Valg

Forslag til generalforsamling må være hos styret senest

28/2 2022.

Styret Nordstrand sjakklubb