129 MEDLEMMER I NORDSTRAND SJAKKLUBB

Klubben har per i dag 129 medlemmer. Vi har fått tre nye medlemmer denne uken, men også en utmelding.

Aldersmessig så fordeler medlemsmassen seg slik :

Kasserer oppdaterer medlemsregisteret mot Norges Sjakkforbund i slutten av februar. De som ennå ikke har betalt kontingent vil da bli meldt ut av klubben og forbundet. Hvis du er usikker på om du har betalt kontingent så ta kontakt med Espen eller Jussi.


the attachments to this post:


graf medlemmer 2020