MEDLEMSTALL OPPDATERT HOS FORBUNDET

Medlemstallet i Norges sjakkforbund ligger nå på 3381 medlemmer mot 3903 i fjor.

Største klubb er OSS med 177 medlemmer, Stjernen følger så  med 127 medlemmer, Bergen har 124, mens Nordstrand nå er den 4. største klubben i Norge med 121 medlemmer . OSS, Stjernen og Nordstrand har alle tre en nedgang på ca 20 medlemmer hver siden i fjor.