Innkalling til GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2018

Det innkalles herved til:

Ordinær generalforsamling

Torsdag 7. juni kl 18:30, Lambertseter gård

Saksliste:

1. Konstituering

2. Godkjenning av dagsorden

3. Referat fra generalforsamlingen 2017

4. Årsberetning

5. Regnskap

6. Budsjett

7. Kontingent

8. Innkommende forslag

9. Valg

Forslag til generalforsamling må være hos styret senest 31/5.

STYRET NORDSTRAND SJAKKLUBB