NORDSTRAND NEST STØRSTE SJAKKLUBB I NORGE

Vi har nå 139 medlemmer i klubben. Nordstrand er dermed Norges nest største sjakklubb etter OSS med tanke på medlemstall. Blandt medlemmene er det nå 8 kvinner og 131 menn. Gjennomsnittsalderen blant medlemmene er 41 år. Eldste medlem er 86 år ! og yngste 8 år. Vi har 36 medlemmer under 20 år , så det gror godt i klubben, og mange medlemmer i NSKU melder seg også inn i NSK for å delta i turneringstilbudet i egen klubb, GP m.m.