KM STARTER I DAG !

Årets klubbmesterskap starter i dag. Over en tredjedel av våre medlemmer deltar !

Husk å betale startavgift kr 200 for voksne og kr 100 for junior.

Bi-medlemmer skal også betale kr 350,- i medlemsavgift. De som ennå ikke har betalt medlemsavgift må også gjøre dette.

For å lette kasserers arbeid ber anmoder vi våre medlemmer om å betale over nettbank, konto 5001.68.83317 . Husk å merke innbetaling med ditt navn.

Betaling kan eventuelt gjøres via VIPPS 20199.