HØSTTURNERINGEN GODT IGANG

Årets HØSTTURNERING er i gang og med 60 deltagere er det rekorddeltagelse! Det er spilt 2 runder og foreløpig har 7 spillere fullt hus med 2 poeng. Det vil også bli en del utsatte partier og spillerne kan benytte tirsdager til å spille disse eller ta det privat. Første torsdag med utsatte partier er i høstferien 5/10 så hvis man ser at det hoper seg opp med utsatte er det mulig å ta inntill 3 runder med 0,5 poeng hvis man sier fra en uke før. Neste runde 3 går 14/9.