Ved årskiftet hadde Norges sjakkforbund et totalt medlemstall på 3.435 – en økning på 7 % i forhold til fjoråret.

nsf

Ungdommens Sjakkforbund gikk tilbake med 7% til 4.395. Medlemstallet i USF svinger mye fra år til år avhengig av aktiviteten på skoler/SFO.

Nordstrand sjakklubb er fortsatt den tredje største klubben i Norge med 118 medlemmer, mens OSS har 220 medlemmer og Stavanger 174.
NSKU er den tredje største ungdomsklubben med 422 medlemmer.

Kasserer har akkurat oppdatert medlemslistene mot forbundet og vi går ned fra 118 medlemmer til 113 i 2016. Årsaken til dette er utmelding av en del yngre spillere fra NSKU og et par av de voksne spillere som ikke er aktive lenger.


the attachments to this post:


statistikk nsf