Rating for høstturneringen

FIDE rating for høstturneringen finnes på http://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=82826

Norsk rating finnes på http://www.nordstrandsjakk.no/documents/rating/host2013.txt

FIDE-siden viser:
Link til «more info» om turneringen
Tabell for hver spiller som i tillegg til ID og navn viser:
Rc – Snittrating til ratede motspillere
Rp – Rating prestasjon (bruke for uratede spillere)
W – Poeng mot ratede spillere
K*change  – Endring i rating for denne turneringen.

Klikk på et navn og du ser:
Et mappesymbol som peker på FIDE-kortet.
Et søylesymbol som gir statistikk for spilleren
Rc – Snittrating til ratede motspillere
Ro – Rating før turneringen
W – Poeng mot ratede spillere
n – Antall partier mot ratede spillere
change – Sum av endring for hvert parti
K – K-faktor (anhenger av turnering)
K*change – Endring i rating.