NSK styre 2001-2002

Styret konstituerte seg som følger:

Formann:    Otto Milvang (valgt på GF)
Nestformann:  Per Kristian Vigdal
Kasserer:    Martin Schipper
Sekretær:    Vidar Gundersen
Styremedlem:  Jussi Dyrnes
Varamann:    Arne-Birger Lund