Eksempel på sveitserturnering

I eksempelet følger vi en ganske normal 5 runders sveitserturnering.
Et så lite eksempel vil vise de viktigste trekkene i en sveitserturnering,
men det er selvfølgelig også mange detaljer vi ikke får vist,
dette fordi kompleksiteten i oppsettet kan bli stort og uoversiktlig.

De påmeldte er:

TittelNavnRating
Marte Egeland   1872
Øistein Yggeseth   1175
GMMagnus Carlsen   2874
Jan Synnestvedt   1872
GMJon Ludvig Hammer   2501
Henrik Sjøl   1755
IMTorbjørn Ringdal Hansen   2459
Gregor Taube   1742
GMRune Djurhuus   2459
Otto Milvang   1605
Tore Nilsen   1044
Hans Olav Lahlum   2122
Johs R Kjeken   1826

Før man starter sjekkes rating opp mot gjeldene ratingliste. Man lager startkort til alle spillerne.

Man vil ha størst utbytte av eksempelet om man skriver ut spillerkortene for deltagerene.

Vi er klare til opprop

Fortsett


Otto Milvang, 2014