MEDLEMSTALL NORDSTRAND SJAKKLUBB

Klubben har nå 126 medlemmer + 2 bimedlemmer.

Av medlemmene er 1/4 under 20 år. Gjennomsnittsalder er 43 år i klubben.

Hele 93 medlemmer har nå betalt kontigent for sesongen høst 2019/vår 2020.